MC TDS srb

 

 

MC TDS (MC Transport Design and Simulation d.o.o.) je osnovan 2018. godine kao 100% podružnica MC Mobility Consultants GmbH, Austrija, sa sedištem u Beogradu, Srbija.

MC TDS pruža usluge konsaltinga/savetovanja, dizajna i simulacije u infrastrukturi i transportu. Naše usluge se kreću od konceptualnih studija do implementacije – s ciljem profesionalnog ostvarivanja održivih rešenja.

MC TDS je potpuno nezavisan, privatni kapital koji se finansira i karakteriše kroz organizacionu strukturu.

MC TDS usluge uključuju sveobuhvatno tehničko-ekonomsko savjetovanje, simulaciju opcija, planiranje, uključujući kontrolu i praćenje projekata.

MC TDS je posvećen pružanju visokokvalitetnog rada, sa prilagođenim i inovativnim rešenjima.

MC TDS područja/oblasti poslovanja:

MC TDS tim kombinuje stručnost i iskustvo u nizu disciplina sa kulturnim i jezičkim znanjem. Između ostalog, „govorimo“: srpski, hrvatski, bosanski, njemački, engleski, francuski i španski, te smo u mogućnosti da bez problema ostvarimo interakciju sa našim klijentima i ciljnim tržištima.

Štaviše, razgranata mreža specijalizovanih kompanija i stručnjaka aktivnih u svim transportnim domenima omogućava nam da ispunimo zahteve naših klijenata.

MC TDS radi profesionalno i pruža pouzdanu podršku u svim administrativnim i organizacionim aspektima.

 

Oblast poslovanja Usluge Reference[1]

 

KONSALTING/SAVETOVANJE

 

Prethodne studije izvodljivosti

Studije izvodljivosti

Koncepti rehabilitacije

Analiza troškova i koristi

Priprema tenderske dokumentacije

Operativni koncepti

 • EIB*: Podrška Upravi za reformu željeznice za nabavku putničkog voznog parka – Studija izvodljivosti
 • Studija izvodljivosti za rehabilitaciju pruge Durres – Elbasan – Pogradec i nove željezničke linije do granice sa Bivšom Jugoslavenskom Republikom Makedonijom, Komponenta 1, VB13-ALB-TRA-01 (VBIF).
 • Podrška implementaciji Strateškog programa rada Transportne opservatorije za jugoistočnu Evropu (SEETO) – Tehnička pomoć,
 • Studija izvodljivosti za željezničku prugu Szeged-Roske-Horgoš-Subotica-Csikeria-Bacsalmas-Baja sa Analizom uticaja na životnu sredinu
PROJEKTOVANJE U TRANSPORTU

Koordinacija dizajna

Prostorno planiranje

Komparativne studije

Kompletan dizajn

Dizajn aplikacije za dozvolu

Izvedbeni dizajn

Plan sigurnosti

 • Prostorni plan Republike Srbije, Urbanistički plan stanice Beograd centar, Prostorni planovi za posebnu namenu infrastrukturnih koridora: deonica autoputa (Beograd – Požega), deonica železnice (Stalac – Đunis), Prostorni plan opštine Osečina.
 • Železničke pruge Srbija: Beograd – Niš, Niš – Preševo, Niš – Dimitrovgrad, Pančevački most – Pančevo Glavna, Rasputnica G – Resnik, Resnik – Valjevo, Beograd – Stara Pazova, Stara Pazova – Novi Sad, Novi Sad – Subotica, Stara Pazova – Šid, Mala Krsna-Radinac, Valjevo-Loznica,
 • Vrbnica – Podgorica – Bar
 • Železnička čvorišta: Beograd, Novi Sad, čvorišta: Beograd, Novi Sad,
 • Železničke stanice: Beograd centar, Beograd ranžirna – kontejnerski terminal, Kraljevo, Mala Krsna,
 • Industrijski koloseci: “Standard gas” Odžaci, “Fiat Srbija” Kragujevac, “Dunav Oil” Sremski Karlovci, “Letac” Inđija, “NIS-RNP” Pančevo, “Mitan Oil” Smederevo luka
 • Putni prelazi
SIMULACIJA ŽELEZNICE

 

Zahtevi za infrastrukturu železničke mreže

Kapacitet linija, stanica i depoa

Studije voznog parka

Izračunavanje vremena izvođenja

Analiza postojećih i predviđenih scenarija izgradnje rasporeda

Signalni sistemi

Potrošnja energije

 • Železničke pruge, stanice i depo (analiza kapaciteta): linije i stanice srpske železničke mreže, depoi Novi Sad i Zemun za održavanje i negu putnika DMU, EMU i vagoni
 • Koridor za analizu kapaciteta Azerbejdžan – Turska za MK Željeznice
 • Analiza kapaciteta za zaobilaznicu Tbilisi
 • EIB: Podrška Upravi za reformu željeznice za nabavku putničkog voznog parka – operativna analiza i input za PSC
 • Priprema modela i podataka za željezničke linije Francuske i Velike Britanije
PROJEKT MENADŽMENT

 

Razvoj projekta

Projektni menadžment

Upravljanje informacijama

Project scheduling

Upravljanje finansijama

Koordinacija gradilišta

 • Investicioni okvir za Zapadni Balkan, Instrument za infrastrukturne projekte, Tehnička pomoć 4 (IPF4), Infrastrukture: Energija, životna sredina, transport i socijalna ”, Evropska investiciona banka TA2012054 R0 WBF
 • Skretnice i stanice za izgradnju srpske javne železničke mreže
 • Instalacija niveleta
 • Izgradnja industrijskih koloseka
NADZOR

 

Stručna mišljenja

Verifikacija dizajna

Nadzor nad gradilištem

Bezbednosni inženjering

Tehnologija merenja

 • Bosna i Hercegovina: Mjerenje i praćenje performansi koridora
 • WB: Razvoj metodologije praćenja učinka željeznica, Pilot u Bosni i Hercegovini.
 • Izgradnja Železničke zajedničke granične stanice između Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije i Srbije, VB13-MKD-TRA-01 (WBIF).
 • Specijalna inspekcija 106 tunela na pruzi Vrbnica-Bar (SEETO Rail Route 4), komponenta 1, VB13-MNE-TRA-01 (WBIF).

*EIB: European Investment Bank, WB: World Bank

[1] Company and/or Employee references